Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen : het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de preventiegedachte.

Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen.

Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld (PZ Meetjesland 09 376 46 46 of 101). De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden.

Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN.

De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.

Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.

De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de BINwerking en dit conform de wet op de privacy.

Indien U bijkomende informatie had gewenst kan U mij steeds contacteren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *